چگونگی گرفتن backup دایرکت ادمین با دستور ssh

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸

ساخت فونت آیکون های اختصاصی

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دستور chown – تغییر مالکیت فایل و گروه

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸

موارد مربوط به CustomBuild

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸
دستیار ارتباطات

دستیار ارتباطات

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸
کاتالوگ موبایل

کاتالوگ موبایل

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸
طراحی سایت

طراحی سایت

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸