چگونگی گرفتن backup دایرکت ادمین با دستور ssh

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸

دستور chown – تغییر مالکیت فایل و گروه

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸

موارد مربوط به CustomBuild

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸