چگونگی گرفتن backup دایرکت ادمین با دستور ssh

تاریخ انتشار :۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

دستور chown – تغییر مالکیت فایل و گروه

تاریخ انتشار :۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تغییر پورت دایرکت ادمین از 2222 به پورت دلخواه

تاریخ انتشار :۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

مواقعی که پهنای باند یک یوزر محاسبه نمی شود

تاریخ انتشار :۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

موارد مربوط به CustomBuild

تاریخ انتشار :۴ اردیبهشت ۱۳۹۸