افزونه دیدگاه وردپرس

افزونه دیدگاه وردپرس

افزونه دیدگاه وردپرس به همراه عکس به کاربر این امکان را می دهد که پس از درج دیدگاه، برای مدیر سایت عکس هم ارسال کند.

تاریخ انتشار :