پوسته وردپرس طراحی کنید

پوسته سفید وردپرس

پوسته سفید وردپرس یک پوسته خالی ست که تمام توابع و تگ های پیش فرض وردپرس در آن تعریف شده است و دیگر نیاز نیست شما به کتابخانه اسناد و راهنمای وردپرس مراجعه کنید.

تاریخ انتشار :۳۰ خرداد ۱۳۹۸